Kineski centar je kao integralni deo Džon Nezbit univerziteta, koji prati savremene tokove poslovanja i prezentovanja svog načina rada, pri samom svom osnivanju imao jasno definisanu misiju, viziju i ciljeve rada:

 MISIJA

   Kroz rad Kineskog centra unaprediti saradnju između Srbije i Kine, pre svega u akademskoj ali i poslovnoj oblasti, informisanjem i edukacijom svih koji pokazuju interes da izučavaju Kinu odnosno Srbiju.

 VIZIJA

   Osnovna vizija Kineskog centra je da postane prepoznatljiv brend na tržitu Srbije, a u budućnosti i na tržištu Kine, te da sarađuje sa svima koji su zainteresovani za unapređenje saradnje Srbije i Kine, a na obostranu korist.

 CILJEVI

 Osnovni ciljevi rada Kineskog centra su:

  •  promocija kineske kulture, istorije, tradicije i jezika
  • promocija srpske kulture, istorije, tradicije i jezika
  • unapređenju saradnje između Univerziteta „Džon Nezbit” i kineskih univerziteta, te jačanje akademske saradnje
  • unapređenje srpsko-kineskih odnosa na svim društvenim poljima.